Warning: Use of undefined constant TD_THEME_NAME - assumed 'TD_THEME_NAME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/netavinc/domains/netavin.com/public_html/wp-content/themes/Newspaper2/includes/td_config.php on line 5
طب | یک سایت نتاوین دیگر
خانه بلاگ

نیش عقرب

0
نیش عقرب

نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است.
این مطلب اشاره به طبیعت و طبع ومزاج هر موجودی است در میان 4 مزاج دارندگان مزاج صفرا دارای زبان و کلام تند وتیز هستند وبعلت دارا بودن حرارت وتند وتیزی حرف دل و درون خود را بدون محابا و بدون غرض کینه ورزی بیان می دارند واغلب مردم از نیش زبان آنان شکایت دارند دارندگان این مزاج بر خلاف مزاج سودا می باشند که کینه را معمولاً در دل دارند وچیزی را ابراز نمی کنند.

فلانی کوی دلش چیزی نیست.

0

منظور این نیست که در دلش محتوی چیزی نیست وخالی است بلکه منظور همان
برداشت ضرب المثل فوق است که نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است.

نونش تو کره مربّاست.

0

اشاره به ارزش غذائی کره ومربای طبیعی است که قدما این کره ها را از شیر وماست گاو وگوسفند می گرفتند، نه مِثل برخی شرکتهای تجاری از گیاهان فراوری می کنند که بسیار مضر می باشد ومربّا را نیز با شیره وعسل و… درست می کردند نه مِثل امروزه با شکرها ی سفید که حاوی مواد مضر سلامتی می باشد .

خون خودت را کثیف نکن.

0

در اصطلاح طب اسلامی وسنتی خون کثیف به خونی گفته می شود که از اعتدال خارج شده باشد وکثیف ، ثقیل وغلیظ شده است واین را در صورتی به فرد می گویند که فرد در حالت عصبانیّت وناراحتی وخشم باشد . لذا با توجه به اینکه این حالت ایجاد حالت گرمی زیاد در بدن می کند حرارت اخلاط را بالا می برد و موجب سوختن خلط ها وتبدیل آن به خون غلیظ سوداوی می گردد که با تشدید وزیاد شدن این خلط کثیف در بدن بیماریهای زیادی به فرد روی می آورد.
استاد طالقانی

یک انار وصد بیمار.

0

این ضرب المثل می خواهد بیان کند که یک انار برای صد بیمار کفایت نمی کند اما از زاویه دیگر منظورآن این است که یک انار برای یک بیمار مناسب است واین اشاره به نقش وارزش غذائی وداروی مهم انار در درمان و پیشگیری هاست که از جمله آن سودازدائی ، افسردگی ، تقویت قلب و اعصاب ، مفرح ، خونسازی و… . نکته مهم در این مثل اشاره به روایاتی است که می فرمایند انار را هر فرد بصورت تنهائی مصرف نماید از تمام خواص آن بهره مند شود.

هنوز باد به زخمش نخورده.

0

این مثل اشاره به زخم های حساسی دارد که با کوچکترین تحریکی درد، رنجش ، خونریزی ، عفونت را در آن تشدید می کند وموجبات درد والم و رنج زیاد فرد می شود.

هر چه بگندد نمکش می زنند

0

هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.
نمک یکی از مهم ترین مواد غذائی است که حاوی کانی ها ومواد معدنی زیادی است که در پیشگیری ودرمان طیف وسیعی از بیماریها نقش اساسی دارد ومنجمله از خواص آن نقش گندزدائی آن و پیشگیری از فساد مواد غذائی بعلت رطوبت زدائی آن است .اهمیت نمک طبیعی تا حدّی است که پیامبر اکرم (ص)وائمه علیهم السلام سفارشات زیادی به آن نموده اند وآنرا درمان 70 بیماری و مرض ذکر نموده اند اما باید دانست این فوائد صرفاً مربوط به نمک طبیعی (نمک دریا وسنگ نمک)است نه نمک تصفیه شده که دربازار به وفور می باشد.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب.

0

نوشدارو جزء قویترین وپرارزش ترین داروهای سنتی است که در بسیاری از مواقع توان شفای بیماریها و زخمهای مهلک را دارد این مَثل اشاره به اهمیت نوشدارو دارد که در بسیاری از مواقع تا قبل از مرگ کار ساز است.

ماهی وماست

0

ماهی وماست ؟ عزرائیل میگه بازم تقصیر ماست ؟
استفاده از برخی غذاها با هم در طب اسلامی وسنتی ممنوع می باشد خوردن ماهی وماست نیز از این طیف می باشند چه آنکه ماست و ماهی هردو سرد مزاجند وبا هم در معده وبدن ایجاد سردی زیاد وموجبات بیماریهای زیادی منجمله، پیسی ، سکته و…را موجب می شوند این مَثل می گوید دیگر وقتی ماهی وماست را با هم خوردی مرگت غیر منتظره نیست وبا دست خودت، خودت را داری می کشی ودیگر مرگ خوت را نباید به گردن عزرائیل بیاندازی

ماست

0

ماست که خوردی کاسه اش را زیر سرت بگذار.
ماست همیشه در طب سنتی بعنوان یک ماده غذائی خواب آور مطرح بوده است، ماست با مکانیسم کند کردن فعالیّت مغز واعصاب موجب تنبلی مغز وبدن وضعف حافظه ودراز مدّت ، وایجاد خواب آلودگی ومنگی از عوارض کوتاه مدت است خوردن ماست زیاد آنهم ماست پاستوریزه وغیر طبیعی بالاخص برای مزاج های سرد بلغمی وسوداوی بسیار مضر می باشد که موجب طیف وسیعی از بیماری ها ی سرد را موجب می شود.